ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ผิดศีลธรรม การพนัน เว็บลามก สิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด เว็บที่มีเนื้อหาบริการทางเพศ และ เว็บที่มีเนื้อหาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์