‘ไสลเกษ’รองปธ.ศาลฎีกาเตรียมความพร้อมไทยเจ้าภาพประชุมเวทีอาเซียน

0 18

“ไสลเกษ”รองปธ.ศาลฎีกาพร้อมหน่วยงานด้านกฎหมายเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน-คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรสมาคมกฎหมายอาเซียน

Loading...

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมศาลยุติธรรม ที่ศาลฎีกา ถ.ราชดำเนิน นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย

โดยมีผู้แทนจากศาลยุติธรรมและหน่วยงานต่างๆ ร่วมหารือ เช่น สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาทนายความ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด เนติบัณฑิตยสภา และสถาบันการศึกษา เช่น คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น

สำหรับการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2562 และการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1594110

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...