โปรดเกล้าฯ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วาง 6 ยุทธศาสตร์ พัฒนาประเทศยั่งยืน

0 16

โปรดเกล้าฯ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับแรกของประเทศไทย วาง 6 ยุทธศาสตร์ พัฒนาประเทศยั่งยืน…

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1396112

Loading...

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...