แท็กการท่องเว็บ

เฟรชแมน

75 ปีปฏิบัติการ ‘เฟรชแมน’ ภารกิจพลีชีพ สกัดแผนนิวเคลียร์นาซี

ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตร และกองทัพนาซีเยอรมัน ต่างแข่งขันกันเพื่อเป็นที่หนึ่งในเรื่องนิวเคลียร์ ซึ่งสุดท้าย ฝ่ายสัมพันธมิตร ก็เป็นฝ่ายกำชัย หลังโรงงานนิวเคลียร์สำคัญของฮิตเลอร์ ถูกทำลายลงในปฏิบัติการ ‘กันเนอร์ไซด์’…