แท็กการท่องเว็บ

เฟซบุ๊คเพิ่มบริการป้องกันฆ่าตัวตาย

เฟซบุ๊คเพิ่มบริการป้องกันฆ่าตัวตาย

เฟซบุ๊คเพิ่มบริการป้องกันฆ่าตัวตาย เปิดส่วนการใช้งานใหม่ป้องกันการฆ่าตัวตาย มุ่งนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดึงเพื่อนช่วยเพื่อน จำกัดการเข้าถึงแนวคิดที่เป็นอันตราย พร้อมผนึกพันธมิตรนำข้อมูลบนโลกโซเชียลมาประมวลผลป้องกันก่อนเกิดเหตุ…