แท็กการท่องเว็บ

เฟซบุ๊กสู้ข่าวปลอม

เฟซบุ๊กสู้ข่าวปลอม แจงปรับนิวส์ฟีด ให้ผู้ใช้จัดลำดับสำนักข่าวน่าเชื่อถือ

เฟซบุ๊ก แจงปรับนิวส์ฟีดคอนเทนต์ธุรกิจ และสื่อครั้งใหญ่ จะลดพื้นที่จาก5%เหลือ4% พร้อมทั้งจะสำรวจความเห็นผู้ใช้เฟซฯทั่วโลกจัดอันดับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ-มีคุณภาพ หวังต่อสู้กับข่าวปลอม-ข้อความดึงดูดคนให้คล้อยตามท่วมท้นโซเชียลมีเดียเมื่อ 21…