แท็กการท่องเว็บ

เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข

อธิบดี พด. ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย’ไทยนิยม’ เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมติดตามงานตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานไปสู่ภาคการปฏิบัติตามโครงการไทยนิยมเพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข กระจายลงระดับอำเภอและระดับตำบล... เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 ที่ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน นายสุรเดช…