แท็กการท่องเว็บ

เพื่อในหลวง

ลดตัวตน… เพื่อในหลวง

ลดตัวตน... เพื่อในหลวง มีคนมากมายอยากทำงานถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ไม่ต่างจากศิลปินกลุ่มนี้ ......................... สามสาวศิลปินกับงานภาพเหมือนในหลวง รัชกาลที่ 9 แม้งานศิลปะจะเป็นสิ่งที่ทั้งสามรักมากที่สุด แต่เธอก็มีชีวิตมุมอื่นๆ ด้วย…