แท็กการท่องเว็บ

เพื่อใช้กำจัดขยะในชุมชน

เจ๋งจริงๆ! ชาวบ้านสกลนคร เลี้ยงหนอนแมลงวัน เพื่อใช้กำจัดขยะในชุมชน

สุดทึ่ง ชาวบ้านที่สกลนคร หันมาตั้งฟาร์มเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อใช้กำจัดขยะในชุมชน และทำปุ๋ยอินทรีย์ ด้าน ม.เกษตรฯ หนุนตั้งเป้าขายทำเป็นอาหารสัตว์ หลังพบมีคุณค่าทางโภชนาการสูง...เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2561 ที่ศูนย์วิจัยกำจัดขยะอินทรีย์ชุมชน…