แท็กการท่องเว็บ

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด

นายกฯ แจงลงพื้นที่ ตจว.เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด เห็นปัญหา ปชช.กับตา

นายกฯ แจงลงพื้นที่เพื่อพบประชาชน ให้เห็นปัญหากับตา แลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อเป็นกำลังใจ ยกลงปัตตานีงานลูกเสือถือคำปฏิญาณสอน ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน เตรียมความพร้อม ไม่ต่างวางยุทธศาสตร์ชาติ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ก่อนประโยชน์ส่วนตน เมื่อวันที่…