แท็กการท่องเว็บ

เพื่อเอามาใช้จริง

พรรคเกรียนแจงไม่หาเสียง เอาเวลาไประดมนโยบายชาวบ้าน เพื่อเอามาใช้จริง

บก.ลายจุดแจงที่มาสโลแกนพรรคเกรียน “ไม่หาเสียง แต่หาเรื่อง” มุ่งนโยบายสาธารณะ โดยเอาเวลาที่ต้องเสียไปกับการหาเสียงเล่นการเมืองไร้สาระ ไประดมนโยบายจากชาวบ้านเอามาใช้... เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ…