แท็กการท่องเว็บ

เพื่อสดุดีผู้เสียสละ

3 กุมภา ‘ทหารผ่านศึก’จัดงาน ‘เชิดชูเกียรติทหารกล้า’เพื่อสดุดีผู้เสียสละ

อผศ. เตรียมจัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก" สดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละ...

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) พล.อ.สัมพันธ์ ธัญญพืช ผอ.อผศ.…