แท็กการท่องเว็บ

เพื่อวัยเกษียณ

แนะตั้งองค์กรกลางดูแล ‘เงินออม’ เพื่อวัยเกษียณ

ประเด็นคือ – นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะรัฐบาลตั้งองค์กรกลางดูแลการออมให้ประชาชนทุกคนมีเงินใช้ตอนเกษียณอายุ พร้อมเร่งตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ดึงบริษัทขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้าง 100 คนเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนก่อน…