แท็กการท่องเว็บ

เพื่อล้านชีวิต

ศิริราช เชิญชวนบริจาค ‘บุญ 1 บาท เพื่อล้านชีวิต’ จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์

เงิน 1 บาท ช่วยรักษาผู้ป่วยหลายล้านคน “ศิริราช” เชิญชวนคนไทยมีส่วนร่วมบริจาค โครงการ “บุญ 1 บาท เพื่อล้านชีวิต” จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา...เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล…