แท็กการท่องเว็บ

เพื่อลดการสูญเสีย

การไฟฟ้า มอบเครื่องตัดไฟฟ้ารั้วให้ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา เพื่อลดการสูญเสีย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุตรดิตถ์ มอบเครื่องตัดไฟฟ้ารั้วให้ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 5 รวมทั้งหมด 8 เครื่อง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ครูและนักเรียน ช่วยลดการเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากระบบไฟฟ้า รวมทั้งลดความสูญเสียต่อชีวิต..เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29…