แท็กการท่องเว็บ

เพื่อประสิทธิภาพจัดเลือกตั้งท้องถิ่น

สถ.แจงยิบ อบรม จนท.ยันติวเข้ม ก.ม.เพื่อประสิทธิภาพจัดเลือกตั้งท้องถิ่น

สถ.แจงโครงการอบรมบุคลากรท้องถิ่น ระบุงบฯ เหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจด้านการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับประชาชน วานนี้ (5 พ.ค. 61) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น…