แท็กการท่องเว็บ

เพื่อนเลว

ถ้าคนทำเลวกับเรา เราก็อย่าเลวตอบ ไม่อย่างนั้น เราก็ไม่แตกต่างอะไรกับเขา

ธาตุแท้ของคนจะเปิดเผยตามกาลเวลา ถ้าคนทำเลวกับเรา เราก็อย่าเลวตอบ ไม่อย่างนั้น เราก็ไม่แตกต่างอะไรกับเขา