แท็กการท่องเว็บ

เพื่อนทท

สืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ เพื่อนทท.ต่างชาติได้สัมผัสวิถีไทยอันดีงาม

ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามของไทยออกสู่สายตาชาวต่างชาติ คิง เพาเวอร์ จึงร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สืบสานประเพณีสงกรานต์และเสน่ห์ของอัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่ จัดงาน “คิง เพาเวอร์ สงกรานต์ รางน้ำนครา”…