แท็กการท่องเว็บ

เพื่อความสมจริง

พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน จ.ตรัง ปั้นหุ่นคนงานในอดีต เพื่อความสมจริง

ประเด็นคือ – นทท.ฮือฮา พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ที่ จ.ตรัง บอกเล่ากรรมวิธีผลิตถ่านไม้จากป่าโกงกาง ในสมัยโบราณ ปั้นหุ่นขึ้นจากรูปร่างหน้าตาของคนงานที่มีอยู่จริงในอดีต โดยได้จากภาพถ่ายและคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่ วันที่ 30 ม.ค. 61…