แท็กการท่องเว็บ

เพื่อความมั่นคง

เบลเยี่ยมเริ่มเก็บข้อมูล ผู้เดินทางในประเทศ เพื่อความมั่นคง

เบลเยียมเก็บข้อมูลตรวจสอบผู้เดินทางผ่านทั้งบนบก ทางอากาศและทางทะเล สำหรับผู้ที่เดินทางภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง และเฝ้าระวังการก่อการร้าย... เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 บุญธง ก่อมงคลกูล…