แท็กการท่องเว็บ

เพื่อคลายหนาว

อากาศหนาว ทำเหล่าสัตว์ ที่สวนสัตว์เขาเขียว ออกมาตากแดด เพื่อคลายหนาว

อากาศหนาว ทำสัตว์หลายชนิดต่างๆ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา ต้องออกมาตากแดด เพื่อคลายความหนาวเย็น อาทิ ฝูงละมั่ง ควาย ช้าง ม้าลาย และนกกระจอกเทศ และฮิปโปโปเตมัสเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา…