แท็กการท่องเว็บ

เพื่อคนละอายต่อบาป

ทัวร์ลำปางวันหยุด เที่ยววัดสันตินิคม ดูสวรรค์-นรก เพื่อคนละอายต่อบาป

วันหยุดเที่ยวลำปาง อ.เกาะคา มีวัดน่าเที่ยว ที่วัดสันตินิคม ภายในวัดกำลังก่อสร้างพระมหาธาตุจุฬามณีพุทธเจดีย์เก้ายอด โดยด้านในมีการจำลองเมืองนรก สวรรค์ พร้อมแสงสีเหมือนจริง เหมือนได้ทัวร์นรก จะได้กลัวไม่ทำบาป...เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 2…