แท็กการท่องเว็บ

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

เทศบาลนางรอง เตรียมจัดโครงการค่ายเด็ก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนับสนุนให้เด็ก-เยาวชน มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น..เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60…