แท็กการท่องเว็บ

เพื่อกินและขาย

‘หลวงพ่อ’นำชาวบ้านเดินตาม ศก.พอเพียง นำนาร้างมาปลูกข้าว เพื่อกินและขาย

เจ้าอาวาส วัดนาทวี จ.สงขลา ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นใน อ.นาทวี ฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างมาเกือบ 20 ปี เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาทไว้รับประทาน และขายเพื่อสร้างรายได้ ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของชาวบ้านได้...


เมื่อวันที่ 15…