แท็กการท่องเว็บ

เพิ่มโครงการใช้ยางพารา

รัฐบาลเร่งแก้ราคายางตกต่ำ สถ.กำชับอปท.เพิ่มโครงการใช้ยางพารา

วันที่ 28 ก.พ. ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ “โครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ” จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)…