แท็กการท่องเว็บ

เพิ่มเที่ยวรถเมล์

รับเปิดเทอมใหม่ ขสมก. เพิ่มเที่ยวรถเมล์ วิ่งผ่านหน้าโรงเรียน

ขสมก. พร้อมรับเปิดเทอมใหม่ เพิ่มเที่ยวรถเส้นทางผ่านโรงเรียน รวม 21,928 เที่ยวต่อวัน สั่งกระเป๋ารถเมล์ เข้มดูแลผู้โดยสารขึ้น-ลง ย้ำบริการต้องสุภาพเรียบร้อย... เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ…