แท็กการท่องเว็บ

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม!! โยกย้ายตำรวจ ระดับ รอง ผกก.-สว. อีก 586 ตำแหน่ง

คำสั่งที่ 114/2561 แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก. และ สว. อีก 586 ตำแหน่ง... เมื่อวันที่ 18 มี.ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 114/2561 แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี 2560 ระดับ รอง ผกก. และ สว. ทั่วประเทศ…