แท็กการท่องเว็บ

เพิ่มสถานีชาร์จขนาดเล็ก

Tesla เพิ่มสถานีชาร์จขนาดเล็ก 1,000 แห่งในเมืองใหญ่

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ปัญหาของสถานีชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า คือต้องการพื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นปัญหาในเมืองใหญ่ โดย Tesla ก็ได้แก้ปัญหาด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จขนาดเล็กในเมืองแล้วกว่า 1,000 แห่ง Source