แท็กการท่องเว็บ

เพิ่มวันหยุดสงกรานต์ยาว

ครม.เพิ่มวันหยุดสงกรานต์ยาว 5 วัน ตั้งแต่ 12 – 16 เมษายน 2561

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รวมวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็น 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตึกบัญชาการ 1…