แท็กการท่องเว็บ

เพิ่มลานจอดเครื่องบิน

ขยายสนามบินขอนแก่น | 08-09-60 | ชัดข่าวเที่ยง

สนามบินขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งสนามบินภูมิภาคที่มีศักยภาพ เนื่องจากผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้กรมท่าอากาศยานเตรียมขยายอาคารผู้โดยสารใหม่ และ เพิ่มลานจอดเครื่องบิน เพื่อให้รองรับผู้โดยสารได้สูงถึง 5 ล้านคนต่อปี…