แท็กการท่องเว็บ

เช็คบิล

ชง ป.ป.ช.-ป.ป.ง. เช็คบิล 5 บิ๊กข้าราชการ-จนท.พม. 96 ราย เอี่ยวโกงเงินคนจน พบเบิกงบเกิน 1 ล้าน

เลขาธิการป.ป.ท. แบโผล 5 อดีตบิ๊กข้าราชการพ.ม. เอี่ยวโกงเงินคนจน ปัจจุบันยังนั่งเก้าอี้อีกตำแหน่งอีก 1 ราย และยังพบเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวอีก 96 ราย ยันมีหลักฐานอนุมิตงบ-เส้นทางการเงิน จ่อชงป.ป.ง.-ป.ป.ช. เช็คบิล เผยผลสที่มา :…