แท็กการท่องเว็บ

เช็กก่อนยื่นกู้ฉุกเฉิน

เช็กก่อนยื่นกู้ฉุกเฉิน!! เปิดเกณฑ์สินเชื่อรายย่อย ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

ไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบ เปิดเกณฑ์สินเชื่อรายย่อยใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 5 หมื่น ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี กำหนดต้องประกอบอาชีพ หรือเป็นเกษตรกร มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน…