แท็กการท่องเว็บ

เฉลี่ยคะแนนไม่ถึงครึ่งแทบทุกวิชา

สทศ.ประกาศ ผลสอบโอเน็ต ม.6 ปี 60 เฉลี่ยคะแนนไม่ถึงครึ่งแทบทุกวิชา

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2560 เฉลี่ยไม่ถึงครึ่งเกือบทุกวิชา ขณะที่ มติบอร์ด ไม่ประกาศผลคะแนนสอบ นร.ที่นำข้อสอบโอเน็ตเผยแพร่ทางไลน์... ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดการสอบโอเน็ต ม. 6 เมื่อวันที่ 3-4 มี.ค.…