แท็กการท่องเว็บ

เข้าในตัวเมืองขอนแก่น

เร่งเสริมแนว ป้องกันน้ำพองเอ่อล้นข้ามฝั่ง เข้าในตัวเมืองขอนแก่น

มวลน้ำพองยังเพิ่มระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานและกรมทางหลวงชนบท ต้องเร่งเสริมแนวป้องกันน้ำพองเอ่อล้นเข้าสู่ตัวเมืองขอนแก่นชั้นใน รวมทั้งเสริมบิ๊กแบ็ก จุดที่ชาวบ้านลักลอบเปิดทางน้ำ พร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวัง…