แท็กการท่องเว็บ

เข้าใจไทย

ผบ.กองกำลังสหรัฐฯ เข้าใจไทย หนุนเดินตามโรดแม็ป มุ่งสู่ ปชต.ที่เข้มแข็ง

ผบ.กองกำลังสหรัฐฯ ชมไทยมีบทบาทความมั่นคงในภูมิภาค ขอบคุณความร่วมมือ "ด้านข่าวกรอง-ต่อต้านก่อการร้าย-สนับสนุนยูเอ็น" พร้อมเข้าใจเจตนารมณ์ไทย หนุนเดินสู่ ปชต.ที่เข้มแข็งตามโรดแม็ปที่วางไว้ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า…