แท็กการท่องเว็บ

เข้าใจคนติดสมาร์ทโฟน

อังกฤษเปิดตัวทางม้าลาย LED อัจฉริยะ เข้าใจคนติดสมาร์ทโฟน

ประเด็น – เปิดตัวทางม้าลายอัจฉริยะต้นแบบที่ประเทศอังกฤษ ช่วยสร้างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุระหว่างผู้ขับรถและคนข้ามถนน และเข้ากับพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันที่ติดสมาร์ทโฟน จนต้องก้มหน้าเกือบตลอดเวลา…