แท็กการท่องเว็บ

เข้าแก้ไขความแย้งผู้ถูกกล่าวหาเป็นปอบและขับไล่ออกจากหมู่บ้าน

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เข้าแก้ไขความแย้งผู้ถูกกล่าวหาเป็นปอบและขับไล่ออกจากหมู่บ้าน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ต.หนองกุง จ.มหาสารคามเพื่อรับฟังปัญหาผู้ถูกกล่าวหากรณีเป็นปอบและทำพิธีขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้าน โดยจะใช้แนวทางแก้ไขความขัดแย้งมากกว่าแนวทางกฎหมายวันนี้ (4 ต.ค.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.หนองกุง อ.ชื่นชม…