แท็กการท่องเว็บ

เข้าเก็บอัฐิแต่หลังครบ

ญาติเหยื่อบัสมรณะ เข้าเก็บอัฐิแต่หลังครบ 3วัน ด้วยความโศกเศร้า

ญาติเหยื่อรถบัสมรณะ เข้าเก็บอัฐิแต่เช้ามืด หลังครบ 3 วัน ท่ามกลางความโศกเศร้า ส่วนเจ๊เจ้าของรถทัวร์ ยกเลิกประกอบกิจการ และการขออนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว...

 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 วลา 05.30 น. ที่วัดดงกระยอม ตำบลห้วยโพธิ์…