แท็กการท่องเว็บ

เข้าห้องดับจิต

7 วันอันตราย กรมคุมประพฤติยันใช้แนวทางเดิม “ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต”

ประเด็นคือ – กรมคุมประพฤติ สานต่อแนวคิด “ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต” ส่งผู้กระทำผิดทำงานบริการสังคมในสถานพยาบาล เชื่อเป็นการปลูกฝังให้รับรู้ถึงความสูญเสีย เพื่อเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกได้ วันที่ 26 ธ.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า…