แท็กการท่องเว็บ

เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน มายังพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงเก็บพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…