แท็กการท่องเว็บ

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์ แจงเหตุแผ่นดินยุบ ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน

กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจแผ่นดินยุบตัว บริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และสำรวจอุโมงค์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์ “ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อน มีความมั่นคงปลอดภัยและแข็งแรงดี”…