แท็กการท่องเว็บ

เขื่อนบางลาง

ยะลา เมืองเก่าโผล่เขื่อนบางลาง | 14-07-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV

ถือเป็นปรากฎการณ์หาชมได้อยาก เมื่อน้ำท้ายเขื่อนบางลาง ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนบ้านเรือนโบราณของบ้านสายเก่า หรือ"บ้านโต" หมู่ 5 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กว่า 100 หลัง ที่จมน้ำกว่า 36 ปี โผล่ขึ้นมาให้เห็น ในอดีต "บ้านโต"…

ยะลา เมืองเก่าโผล่เขื่อนบางลาง | 14-07-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV

ถือเป็นปรากฎการณ์หาชมได้อยาก เมื่อน้ำท้ายเขื่อนบางลาง ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนบ้านเรือนโบราณของบ้านสายเก่า หรือ"บ้านโต" หมู่ 5 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กว่า 100 หลัง ที่จมน้ำกว่า 36 ปี โผล่ขึ้นมาให้เห็น ในอดีต "บ้านโต"…