แท็กการท่องเว็บ

เขียนรอบคอบ

‘พรเพชร’ ลั่นไม่ยื่นตีความกม.ลูกส.ส. ไม่เกิดเดดล็อกการเมืองแน่ มั่นใจสนช.เขียนรอบคอบ

วันที่ 21 มี.ค. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. กล่าวถึงสนช.ไม่ยื่นตีความร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ว่า จะไม่เป็นกับดักทำให้เกิดทางตันทางการเมือง เพราะท่าทีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล…