แท็กการท่องเว็บ

เขียด

สระแก้ว ทำ “เขียดร้า” สู้แล้ง | 19-03-59 | ชัดทันข่าว | ThairathTV

“เขียด” สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ถูกบรรจุกระสอบปุ๋ย ใส่รถเข็นสองล้อลากเลื่อน นำเข้าจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ผ่านจุดตรวจร่วมหน้าด่านพรมแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวนมาก บางคันมีการแยกกระสอบ เป็นชนิดเขียดเป็น และเขียดตาย โดยมี…