แท็กการท่องเว็บ

ว่าจะไม่หยุด

ดีแทคคว้าคลื่น 900MHz สัญญา..ว่าจะไม่หยุด เพื่อดูแลลูกค้าทุกคน

ดีแทค ได้เป็นผู้ถือครองใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ขนาด 2x5 MHz จากการประมูลในราคา 38,064 ล้านบาท โดยได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น 15 ปี...ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1405481