แท็กการท่องเว็บ

วาดรูปขายรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือน

แม้ยังไร้สัญชาติ ก็มุ่งมั่นจนได้ดี วาดรูปขายรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือน

ประเด็นคือ- เด็กไร้สัญชาติ พรสวรรค์สูง วาดรูปขายระหว่างเรียน ทำเงินได้เดือนละหลายหมื่นบาท ฝันอยากสอบเข้าจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นายทรัพย์สถิตย์ อภิบาลศรี หรือทรัพย์ อายุ 18 ปี เด็กไร้สัญชาติ นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม…