แท็กการท่องเว็บ

วางแผนต่อยอดใช้ภาคการเกษตรและท่องเที่ยวในอนาคต

ด.ช. อายุ 13 ผลิตโดรนใช้เอง วางแผนต่อยอดใช้ภาคการเกษตรและท่องเที่ยวในอนาคต

ประเด็นคือ – เด็กไทยสุดเจ๋ง อายุแค่ 13 แต่ผลิตโดรนใช้เอง เริ่มจากใฝ่เรียนรู้ ทั้งยังวางแผนพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานด้านต่างๆ ในอนาคต “อากาศยานไร้คนขับ” หรือ “อากาศยานไร้นักบิน” มีชื่อเรียกเป็นสากลว่า “ยูเอวี” (Unmanned…