แท็กการท่องเว็บ

วางแผนการออม

แนะแนวการออมอย่างถูกวิธี | 08-09-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV

อัพเดท เรื่องของภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนวันนี้ คุณผู้ชมที่สนใจเรื่องการลงทุนและการออม เราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญกัน สำหรับใครที่ยังวางแผนไม่ถูกควรจะออมมากน้อยแค่ไหน และ ควรเลือกออมแบบไหน เรามาขอคำแนะนำจากคุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการ…