แท็กการท่องเว็บ

วางแนวปฏิบัติหลัง

“สราวุธ” ประชุมหัวหน้าศาลทั่วประเทศ วางแนวปฏิบัติหลัง กม.สินบนนำจับบังคับใช้!

MGR Online - “สราวุธ” ประชุมหัวหน้าศาลทั่วประเทศ วางแนวทางหลักเกณฑ์ปฏิบัติ หลังกฎหมายสินบนนำจับจำเลยหนีประกันบังคับใช้ และรอเซ็น MOU กรมการปกครอง-คุมประพฤติ ตั้งผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ดูแลผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราววันนี้ (20 ก.พ.) เมื่อเวลา 12.30…