แท็กการท่องเว็บ

วางยุทธศาสตร์สร้างอนาคตเด็กไทย

"อักษร เอ็ดดูเคชั่น" จัดสัมมนาใหญ่ วางยุทธศาสตร์สร้างอนาคตเด็กไทย

"อักษร เอ็ดดูเคชั่น" เปิดเวที 6 สัมมนาวิชาการใหญ่ Aksorn Teaching Forum 2018 ภายใต้แนวคิดอนาคตเด็กไทยสร้างได้ด้วยผู้บริหารและครูมืออาชีพ หวังจุดประกายและยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมครูไทย...ที่มา :…